Saxon start to work on their 20th studio album | W:O:A - Wacken Open Air