Signing session Tobias Sammet ( Avantasia / Edguy ) | W:O:A - Wacken Open Air