Charging your mobile in Wacken! | W:O:A - Wacken Open Air